Medlemsinformasjon

Kontingent

Båtplasser:
3,0 meter plass: 2500,- pr. år
3,5 meter plass: 3000,- pr. år
4,0 meter plass: 3500,- pr. år

Strøm:
Fastpris strømsøyle 400,- pr.år

Dugnad:
Det er ønskelig at medlemmer deltar med 6 timer dugnad. Utført dugnad registreres i dugnadslisten av medlemmene. Frikjøp fra dugnad: 200,- pr.time

Eierskifte av båtplass/nausttomt:
Gebyr: 2000,-

Generalforsamling (Årsmøte) blir normalt avholdt i løpet av Februar- Mars.

Medlemskontingent, strømforbruk og eventuelt dugnadsfrikjøp blir fakturert i etterkant av Generalforsamling.

Facebook for medlemmer