Utleige

Havnestova

Havnestova kan leies til barnedåp, konfirmasjoner og andre selskap. Lokalet er egnet til 50 personer.

Leiepris for selskapslokalet er kr. 3500,- (4000,- fra 01.07.24) inkludert vasking (det er ikke mulig og leie uten vasking).

Betaling skal gjøres med VIPPS til #559630 Giske Småbåtforening, før nøkler blir utlevert.

Ved leie får en tilgang til lokalet fra kl. 15:00 dagen før leiedagen for evnt. tilrettelegging og pynting. Vi ønsker at leietaker skal ha ryddet lokalet til kl. 11:00 dagen etter leiedagen.

For å bestilling av selskapslokalet ta kontakt med: Børre Giske, mob. 990 04 643


Båtvogn og naust

Giske småbåtforening har skinnegående vogn med tilhørende naust for båtpuss og vedlikehold.

Båtvogna kan ta båter med største bredde på 3,10 m og 10 – 11 m lengde. Naustporten er ca 5 m høy.

Seilingsdybde i havna ved største fjøre, etter tidevannstabellen, er 1,25 m.

Pris for gjester:
Pris for leie av båtvogn og naust er kr 1100,- for tre dager og kr 300,- pr.dag utover dette.

Pris for medlemmer:
Pris for leie av båtvogn og naust er kr 700,- for tre dager og kr 150,- pr.dag utover dette.

Betaling skal gjøres med VIPPS til #559630 Giske Småbåtforening.

For leige og reservasjon kontakt Martin Norstrand, mob. 900 30 518, Svein Skjong mob. 902 03 473 eller Emil Antonsen, mob. 917 01 808

Båtrampe

Hvis en ønsker å bruke egen vogn til framsetting eller utsetting av båt ved foreningens rampe er dette mulig.

Pris for bruk av rampe er kr 100,- for de som ikke er medlemmer i Giske småbåtforening.

Betaling skal gjøres med VIPPS til #559630 Giske Småbåtforening, før rampe benyttes.

Kontakt Martin Norstrand, mob. 900 30 518, Svein Skjong mob. 902 03 473 eller Emil Antonsen, mob. 917 01 808